Gezocht: voorzitter, secretaris en bestuurslid

De Zoetermeerse Reddingsbrigade is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur geeft richting aan de ZRB en zorgt voor een verenigingsbreed beleid. Op dit moment is er al een vacature voor voorzitter. Vanaf de Algemene Vergadering op 14 juni 2023 is er ook een vacature voor secretaris. Daarnaast zoeken we nog bestuursleden.