Contributie

Leden van de Zoetermeerse Reddingsbrigade moeten contributie betalen. De contributiebedragen zijn op de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 vanaf 1 mei 2019 vastgesteld op:

Type lid Regels zwemmen Krijgt zwemles   Inschrijfgeld   Maandbedrag   Jaarbedrag  
Leszwemmende leden* Wekelijks (tijd afhankelijk van diploma) ja € 10,00 € 16,00 € 192,00
Vrij zwemmen leden* Wekelijks 45 minuten nee € 10,00 € 16,00 € 192,00
Basiscontributie**   nee € 10,00  - € 25,00
Strippenkaart***(10 strippen) per strip 30 minuten nee € 10,00  - € 26,00 (per strippenkaart)
Leszwemmende (assistent)-instructeurs en kaderleden* Wekelijks ja € 10,00 € 8,00 € 96,00
Ereleden Wekelijks nee  -  -  € 0

 

Hierbij gelden de volgende spelregels:
* De contributie voor leszwemmende leden en vrijzwemmen & leszwemmende (assistent)-instructeurs en kaderleden is inclusief de basiscontributie. Zij zijn naast het genoemde maandbedrag dus niet ook nog de basiscontributie verschuldigd
** De basiscontributie is de minimale contributie voor alle leden. De basiscontributie geeft voor kaderleden, (assistent)-instructeurs en bewakingsleden, recht op vrij zwemmen (indien genoeg zwemwater beschikbaar). (Opleidingszwem)activiteiten voor kaderleden, (assistent)-instructeurs en (kandidaat)-bewakingsleden kunnen door het bestuur worden aangemerkt als onderdeel van het vrij zwemmen. Voor bestuurs- en commissieleden geldt dat voor hen de basiscontributie inclusief leszwemmen is. Ereleden hebben algehele contributievrijstelling.  
*** Om voor de strippenkaart in aanmerking te komen, moet de basiscontributie zijn voldaan.

De Zwem(les)tijden en beschikbaarheid van badwater voor de verschillende leden/zwemactiviteiten/diploma’s worden vastgesteld (mede op basis van diploma waar het lid voor zwemt) door het bestuur en/of commissie zwembadopleidingen. Het bestuur kan (gedeeltelijk) vrijstelling verlenen van deze contributie.

Naast de contributie kunnen voor examens, hercertificeringen en opleidingen les- en examengelden verplicht zijn.