Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen en de algemene leiding over de ZRB. Het bestuur zorgt onder andere voor het algemeen en financieel beleid voor de vereniging, de interne en externe contacten en het bijhouden van de ledenadministratie.

Waarnemend Voorzitter
Portefeuillehouder: Zwembadopleidingen, Waterhulpverleningsopleidingen

Ilse Hopman ilse@rbzoetermeer.nl

Secretaris
Portefeuillehouder: PR, Clubhuis, Activiteiten

vacature  

Penningsmeester
Portefeuillehouder: EHBO-Opleidingen

Boudewijn van der Kaaij boudewijn@rbzoetermeer.nl

Bestuurslid
Portefeuillehouder: Strand- en Evenementenbewaking, Regionale Samenwerking

Maarten Voskamp maarten@rbzoetermeer.nl

Bestuurslid

Elske van Aalderen elske@rbzoetermeer.nl 


Het bestuur wordt ondersteund door diverse stafleden voor zijn taken. Stafleden zijn geen bestuursleden, maar voeren onder mandaat diverse belangrijke taken uit.