Wat doen we

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van de Reddingsbrigade zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Toezicht en Hulpverlening bij Evenementen

De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgt toezicht en (water)hulpverlening bij allerlei evenementen. Reddingsbrigades hebben een unieke expertise op het gebied van waterhulpverlening die ingezet kan worden bij evenementen op of rond het water. Naast waterhulpverlening kunnen wij ook de EHBO verzorgen. Evenementen waar de Zoetermeerse Reddingsbrigade te zien is/was zijn bijvoorbeeld de nieuwjaarsduik, koningsdag, sportmarkt en bevrijdingsdag (allen op de Dobbeplas bij de markt). Hiernaast zijn wij ook aanwezig bij evenementen zoals Rastaplas of Drakenbootraces (vaak op het Noord Aa).

Toezicht en Hulpverlening Zoetermeerse Plas

In het zomerseizoen probeert de Zoetermeerse Reddingsbrigade op mooie zomerse weekenddagen aanwezig te zijn op het Noord-Aa strand. Daarbij wordt er gewerkt vanuit onze strandpost tussen het kinderstrand en het grote strand. Op bewakingsdagen houden wij voornamelijk toezicht op het water. De Zoetermeerse Plas / Noord Aa is namelijk erg diep, waardoor zwemmen buiten het daarvoor aangewezen gebied gevaarlijk kan zijn. Hiernaast verlenen wij hulp aan mensen die in het water in de problemen komen. Dit kunnen zwemmers maar ook mensen op een boot zijn.

Opleidingen Lifeguarding

De Zoetermeerse Reddingsbrigade leidt lifeguards op. Een lifeguard heeft zich bekwaamd in professionele waterhulpverlening aan drenkelingen. Hij of zij wordt structureel door een reddingsbrigade ingezet om toezicht te houden en hulp te verlenen in, op en langs het water. Dit kan ook zijn bij watergerelateerde evenementen. 

De opleiding tot lifeguard volg je door actief mee te doen met trainingen en als trainee mee te draaien bij de toezicht en hulpverlening in, op en rondom de Zoetermeerse Plas. 

Opleiding EHBO

Voor de lifeguards op het strand is het kunnen verlenen van eerste hulp erg belangrijk. Wat te doen bij een hartstilstand, onderkoeling, bewusteloosheid, een snijwond, enz. zijn allemaal zaken die behoren bij de opleiding Eerste Hulp. De opleiding EHBO van de Zoetermeerse Reddingsbrigade leidt op tot het examen voor het Oranje Kruis EHBO-diploma.

Na het behalen van het Oranje Kruis EHBO-diploma verzorgt de ZRB de bijbehorende herhalingslessen en verdiepingslessen voor eerste hulp aan drenkelingen en andere gevorderde EHBO.

Opleiding Zwemmend Redden

In ons land raken jaarlijks duizenden mensen ongewild te water. Honderden mensen overleven dit helaas niet. De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgd daarom een uitdagende opleidingen voor Zwemmend Redden, voor jong en oud. In deze opleiding staat jezelf (verder) redzaam maken in het water en leren andere te redden uit het water centraal staat.