Algemene informatie

Contributie

Leden van de Zoetermeerse Reddingsbrigade moeten contributie betalen. De contributiebedragen zijn op de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 vanaf 1 mei 2019 vastgesteld op:

Klachtenprocedure

De Zoetermeerse Reddingsbrigade vindt het belangrijk dat onze leden en vrijwilligers tevreden zijn en blijven over hoe wij met elkaar omgaan en hoe we alles afhandelen. Ondanks de inzet van onze vrijwilligers kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Als u dit kenbaar maakt bij ons kunnen wij ons daarin verbeteren.

Misie en Visie

De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft als doelstelling om preventief als actief veiligheid op en rond het water te realiseren. De Zoetermeerse Reddingsbrigade richt zich daarbij in eerste instantie op de Gemeente Zoetermeer.  

Opzeggen

Opzeggen bij de Zoetermeerse Reddingsbrigade kan maandelijks op de eerste dag van de maand met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzegging dienen zodoende uiterlijk op de eerste dag van de voorafgaande maand binnen te zijn. U kunt opzeggen door een mail te sturen naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl, hierin moeten naam, geboortedatum en opzegdatum (zoals hierboven beschreven) genoemd worden.

Privacy Statement

De Vereniging Zoetermeerse Reddings Brigade (ZRB) hanteert een privacybeleid ter bescherming van de privacy van leden en personen die op enige wijze in contact komen met de Zoetermeerse Reddingsbrigade. In dit Privacystatement legt de Zoetermeerse Reddingsbrigade uit hoe de Zoetermeerse Reddingsbrigade omgaat met persoonsgegevens. 

De Zoetermeerse Reddingsbrigade houdt zich hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Reglementen

De Zoetermeerse Reddingsbrigade kent diverse reglementen. De belangrijkste zijn de statuten die zijn vastgelegd bij de notaris. In de statuten staan de rechten en plichten van leden vastgelegd. Onder de statuten hangt het huishoudelijk reglement die de organisatie zijn structuur geeft en de belangrijkste werkafspraken omvat. Veel praktische zaken zijn vastgelegd in bestuursbesluiten of besluiten van commissies. Op deze pagina kunt u de belangrijkste reglementen downloaden. Andere reglementen zijn voor leden op te vragen bij info@rbzoetermeer.nl

Vrijwilligersbeleid

De Zoetermeerse Reddingsbrigade hanteert een vrijwilligers aannamebeleid. Dit houdt onder andere in dat wij van onze vrijwilligers in het zwembad (en andere belangrijke rollen) om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen en deze om de 5 jaar opnieuw vragen te overhandigen. Deze zijn speciaal gericht op het door de NOC*NSF gestelde voorwaarden. Wij gaan altijd referenties na van nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers in het zwembad vallen onder de begeleiding van de avondleiding.