Algemene informatie

Contact

Algemeen
Bankrekening: NL96INGB0004427700
KvK nummer : 40409879

Postadres
Zoetermeerse Reddingsbrigade
p/a Vletkade 52
2725 AZ ZOETERMEER

Bezoekadres Clubhuis
Clubhuis ZRB
Het Lange Land 10
2725 KZ ZOETERMEER

 

Contributie

Leden van de Zoetermeerse Reddingsbrigade moeten contributie betalen. De contributiebedragen zijn op de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 vanaf 1 mei 2019 vastgesteld op:

Klachtenprocedure

De Zoetermeerse Reddingsbrigade vindt het belangrijk dat onze leden en vrijwilligers tevreden zijn en blijven over hoe wij met elkaar omgaan en hoe we alles afhandelen. Ondanks de inzet van onze vrijwilligers kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Als u dit kenbaar maakt bij ons kunnen wij ons daarin verbeteren.

Misie en Visie

 

Missie

De Zoetermeerse Reddingsbrigade heeft als doelstelling om preventief als actief veiligheid op en rond het water te realiseren. De Zoetermeerse Reddingsbrigade richt zich daarbij in eerste instantie op de Gemeente Zoetermeer.  

Visie

Ten grondslag aan het door het bestuur gevoerde beleid ligt het ambitiedocument.

De kernwaarde van de vereniging

Opzeggen

Opzeggen bij de Zoetermeerse Reddingsbrigade kan maandelijks op de eerste dag van de maand met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzegging dienen zodoende uiterlijk op de eerste dag van de voorafgaande maand binnen te zijn. U kunt opzeggen door een mail te sturen naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl, hierin moeten naam, geboortedatum en opzegdatum (zoals hierboven beschreven) genoemd worden.

Vrijwilligersbeleid

De Zoetermeerse Reddingsbrigade hanteert een vrijwilligers aannamebeleid. Dit houdt onder andere in dat wij van onze vrijwilligers in het zwembad (en andere belangrijke rollen) om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen en deze om de 5 jaar opnieuw vragen te overhandigen. Deze zijn speciaal gericht op het door de NOC*NSF gestelde voorwaarden. Wij gaan altijd referenties na van nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers in het zwembad vallen onder de begeleiding van de avondleiding.