Reglementen

De Zoetermeerse Reddingsbrigade kent diverse reglementen. De belangrijkste zijn de statuten die zijn vastgelegd bij de notaris. In de statuten staan de rechten en plichten van leden vastgelegd. Onder de statuten hangt het huishoudelijk reglement die de organisatie zijn structuur geeft en de belangrijkste werkafspraken omvat. Veel praktische zaken zijn vastgelegd in bestuursbesluiten of besluiten van commissies. Op deze pagina kunt u de belangrijkste reglementen downloaden. Andere reglementen zijn voor leden op te vragen bij info@rbzoetermeer.nl

Reglementen op te vragen voor leden via info@rbzoetermeer.nl:

  • Reglement Strand- en Evenementenbewaking
  • Functielijn strand- en evenementenbewaking
  • Regeling Diplomering en Registratie
  • Reglement Brigade Opvang Team
  • Protocol BOT
  • Protocol Seksuele Intimidatie