Opzeggen

Opzeggen bij de Zoetermeerse Reddingsbrigade kan maandelijks op de eerste dag van de maand met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzegging dienen zodoende uiterlijk op de eerste dag van de voorafgaande maand binnen te zijn. U kunt opzeggen door een mail te sturen naar ledenadministratie@rbzoetermeer.nl, hierin moeten naam, geboortedatum en opzegdatum (zoals hierboven beschreven) genoemd worden. Opzeggen per brief kan ook, deze moet gestuurd worden naar Zoetermeerse Reddingsbrigade (zie contactgegevens voor het adres) of worden afgegeven aan de tafel in het zwembad de Driesprong op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.45 uur. Hierin moet eveneens naam, geboortedatum en opzegdatum (zoals hierboven beschreven) worden.